Adwokat – Prawo karne i wykroczenia

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Nowoczesne ocieplenia domów
Wrzesień 1, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które opisują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii mieszczą się wykroczenia, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, aby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd trzeba dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym podjąć konkretne czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz warunkami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zwykle skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, w których osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to konsekwencje takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.